Chiharu Shiota - In the beginning was...

In the beginning was… neix en un espai adjacent al centre d’interpretació de minerals i geologia, materialitzant la voluntat de l’artista de vincular l’obra amb la ubicació de PLANTA i els seus orígens

Al centre d’interpretació, a través de cartografia geològica, s’explica la procedència dels àrids, la seva formació i les seves característiques, partint del seu origen com a conseqüència del dipòsit de sediments que el riu Segre va arrencar i va transportar al llarg de milers d’anys. A causa d’un procés natural, les pedres s’han convertit en el principi d’un nou cicle, mitjançant el qual seran transformades i prendran formes diferents.

L’artista va projectar un entramat de fils i pedres suspeses, que es desprèn des de la coberta fins a l’altura de l’espectador, el qual, un cop dins de la instal·lació, es veu cobert per més de sis metres d’entramat.

El fet que la instal·lació es plantegés com permanent va obligar a una anàlisi tècnica exhaustiva que garantís la seva viabilitat i la seva permanència en el temps. L’assessorament tècnic de Sorigué va permetre a Shiota, per primera vegada, treballar amb pedres en una instal·lació pensada per a perdurar.