Bill Viola - Ocean Without a Shore

Projecte de recerca

Bill Viola ens trasllada a l’essència de l’ésser humà, al que ens defineix, i l’espai que envolta la peça ens duu als orígens de l’arquitectura: el material amb què s’ha construït aquest interior és un sistema de terra premsada sense cocció, una tècnica mil·lenària recuperada per crear un espai que genera una atmosfera sòbria, natural i pura on la instal·lació artística es mostra amb tota la seva solemnitat. En endinsar-se a l’espai, l’espectador es troba amb una sala fosca on només destaquen les tres grans pantalles.

Per a aquest projecte s’ha recuperat un antic espai agrícola que s’ha transformat mitjançant un sistema constructiu fruit d’un projecte de recerca entre Sorigué i Fetdeterra. Per a això, s’ha fet servir la terra de la mateixa gravera per tal d’aixecar tant les parets com, per primer cop, un sostre pla d’una sola llum de terra compactada i armada. En la formulació de la mescla, sense additius, s’incorpora un subproducte generat per l’activitat de l’empresa: els fangs que genera el rentat de l’àrid.

L’ús d’aquest residu garanteix una edificació sostenible que fomenta l’economia circular i aposta per la innovació, objectius que es materialitzen al projecte PLANTA. Es tracta d’un projecte concebut des de bon començament d’una manera responsable i amb una voluntat clara de minimitzar l’impacte: el material, originari de l’emplaçament, podria tornar a formar part de la terra.