Anselm Kiefer - Kiefer Pavilion

Die 7 HimmelsPaläste, 2005

Les al·lusions als texts cabalístics també es palesen en aquesta obra, basada en els set palaus celestials, procedents del misticisme de Merkabah i relacionats amb els set nivells d’ascens espiritual. Kiefer ha treballat aquest concepte espiritual a moltes de les seves peces.

En aquesta obra apareixen dos nivells diferenciats clarament, el microcosmos i el macrocosmos, que reforcen l’al·lusió a l’ascensió. El microcosmos, a la part inferior de la tela, està representat per un element definitori de l’ésser humà: l’habitatge. El macrocosmos, a la part superior, està representat per constel·lacions. Hi ha cometes, fins i tot, que tenen nom o numeració. Kiefer considera les estrelles un símbol tant de l’existència com de la memòria perquè es veuen a través d’una llum que, en realitat, ja no hi és.

Die 7 HimmelsPaläste, 2005