Statement of PLANTA

Centre d'interpretació

La gravera del grup Sorigué és una explotació a cel obert en una antiga terrassa del riu Segre situada a uns 50 metres per sobre del nivell actual del riu.  Amb el pas dels segles, el procés natural de meandrització del riu ha donat lloc a un terreny format per capes de diferents sediments.

Al centre d’interpretació, creat pel grup Sorigué conjuntament amb la Universitat de Barcelona, es mostra la procedència, la formació, la cronologia i les característiques d’aquests àrids, i s’introdueixen també les seves aplicacions en l’actualitat. A més, s’explica el procés final de separació i classificació dels metalls pesants extrets amb l’àrid: la magnetita, el zircó o la pirita, entre altres minerals que comparteixen origen amb les graves que es transformen després en formigó.