Statement of PLANTA

En línia amb el compromís amb la sostenibilitat del grup Sorigué, PLANTA és un projecte que impulsa l’economia circular, estenent el cicle de vida dels processos i materials i optimitzant la gestió eficient de l’energia i dels recursos.

Amb l’objectiu de contribuir a la contenció dels efectes del canvi climàtic, a PLANTA s’impulsen accions especialment rellevants amb un enfocament mediambiental: des d’una producció eficient de l’energia, mitjançant una planta de cogeneració, fins a la innovació per a productes i materials sostenibles, la reutilització de l’aigua i projectes per a la conservació de la biosfera. Tot això contribueix a un cicle d’activitat més respectuós i responsable amb l’entorn aportant valor afegit al final de la cadena de cada procés.